Co wspólnego
z cenami
transferowymi
mają…owoce?

 

📌 Umów bezpłatną konsultację z naszym ekspertem

📌 Skorzystaj nawet z 15% rabatu na usługę

📌 Otrzymaj nagranie webinaru dot. analizy cen transferowych!

Dowiedz się więcej!

PKF Polska

Kim jesteśmy
i dlaczego
warto z nami współpracować?

Przekształcamy globalne wyzwania prawno-podatkowe w realne szanse rozwoju.

Jesteśmy nowoczesną firmą doradczą, która obsługuje duże przedsiębiorstwa z Polski i zagranicy. Specjalizujemy się w doradztwie podatkowym, szczególnie w obszarze cen transferowych, planowania podatkowego, podatkowej  reorganizacji biznesu oraz analiz due diligence. Planujemy i realizujemy strategię prawno-podatkową Twojego biznesu, dbając o jego przyszłość.

Kompleksowo doradzamy w obszarze prawa i podatków, zapewniając stałą obsługę, która umożliwi Ci skupienie się na rozwoju swoich projektów. Stajemy się częścią Twojego biznesu – obserwujemy, reagujemy, proponujemy, wdrażamy i konsultujemy z Tobą wszystkie możliwości.

Budujemy silne relacje oparte na zaufaniu i dostarczamy spersonalizowane rozwiązania. Jeśli szukasz dobrych partnerów, którzy zwiększą stabilność Twojego biznesu i zredukują ryzyka – jesteśmy.

Rabat do 15% dla nowych klientów do 31.07.2024 r. w zależności od zakresu prac.

Dodatkowy, indywidualny rabat dla projektów realizowanych do 31.08.2024 r.*
* Liczba projektów w ramach promocji: 25.

Bezpłatne konsultacje z naszym ekspertem w celu ustalenia zakresu obowiązku dokumentacyjnego.

Wysyłka nagrania webinaru „Analizy cen transferowych – praktyczne podejście oraz rola w zarządzaniu ryzykiem podatkowym”.

Pracujemy na narzędziach,
z których korzystają również urzędy skarbowe.

Korzystamy z profesjonalnych baz danych – krajowych
i międzynarodowych.

+15 lat doświadczenia
w cenach transferowych.

Przygotowujemy pełną dokumentację cen transferowych.

Modelujemy transakcje – planujemy strategię
w kontekście kolejnego roku.

Ceny transferowe

Pora kwitnienia

Zarządzanie cenami transferowymi to kluczowy element każdej strategii podatkowej, w dodatku bez terminu ważności. Wyobraź sobie, że Twój biznes to owocowy sad – żeby móc zebrać plony, trzeba o niego dbać. Nie tylko w określonym czasie, a przez cały rok.

W PKF jesteśmy jak sadownicy – na bieżąco zajmujemy się tym, aby Twój biznes rozkwitał przez 365 dni. Wesprzemy Cię w dostosowaniu Twojej działalności do wymogów podatkowych, eliminując każde ryzyko.

Zdecyduj się na współpracę już teraz
i skorzystaj nawet z 15% rabatu do 31.07.2024 r. i dodatkowej, ustalanej indywidualnie, zniżki do 31.08.2024 r.!

Skontaktuj się!

Zarządzamy
przez rozwiązania
nie tylko sezonowo

Zapraszamy do współpracy!

Aneta Nędzyńska-Moczyróg

Doradca Podatkowy, Doradca ds. Cen Transferowych

+48 601 592 863

  * Pola oznaczone gwiazdką muszą być wypełnione.

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PKF Tax&Legal Chamera Orczykowski Sp. k. z siedzibą przy ul. Orzyckiej 6/1B, 02-695 Warszawa. Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu obsługi zapytania ofertowego stanowiącego przedmiot uzupełnionego formularza. Przesłanie formularza zawierającego numer telefonu lub adres e-mail stanowi zgodę na przetwarzanie Pani / Pana danych osobowych, wyrażoną poprzez jednoznaczną czynność potwierdzającą. Zgodę można wycofać w dowolnym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym o przysługujących Pani / Panu prawach oraz o danych kontaktowych Administratorów, znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

  Ceny transferowe

  Gęsty sad

  Obowiązki ustawowe są czasochłonne i skomplikowane jak dobra uprawa rzadkich gatunków. Wiemy, co i jak należy zrobić, aby rozwinąć Twój biznes i zagwarantować Ci obfitość zbiorów.

  • Opracujemy pełną dokumentację cen transferowych zgodnie z przepisami prawa podatkowego.
  • Sporządzimy analizę porównawczą – zweryfikujemy warunki rynkowe dokumentowanych transakcji.
  • Opracujemy metody kalkulacji w przypadku rozliczeń z nowymi podmiotami lub nowej/planowanej transakcji.
  • Przygotujemy pełną strategię działań na kolejny rok.
  • Opracujemy politykę cen transferowych określającą bieżące zasady dokonywania transakcji.
  • Wesprzemy w bieżącej kontroli podatkowej Twojego biznesu.
  Napisz do nas!
  Ceny transferowe

  Czas zbiorów

  Skutkiem realizacji spersonalizowanej strategii podatkowej jest spokojna obserwacja wzrostu Twojego biznesu. Jak w dobrym sadzie – czeka Cię obfity zbiór. Co jeszcze?

  • Soczysty audyt i indywidualne rekomendacje dla Twojej działalności.
  • Preferencyjne stawki cenowe.
  • Dostęp do profesjonalnych baz danych – polskich i międzynarodowych.
  • Personalizowane podejście do Twojego biznesu – pełna realizacja zidentyfikowanych potrzeb.
  • Dedykowany zespół na poziomie eksperckim.
  • Dostęp do narzędzi wykorzystywanych przez urzędy skarbowe.
  • Pewność realizacji założeń i… spokojny sen.
  Skontaktuj się!
  Ceny transferowe

  Dobrze wiedzieć

  Co to są ceny transferowe i jakie są zasady ceny rynkowej?

  Ceny transferowe (eng. Transfer Pricing) to ceny transakcyjne stosowane we wszelkich transakcjach realizowanych przez podmioty powiązane.

  Zasada ceny rynkowej jest podstawowym i powszechnie obowiązującym standardem przy ocenie rynkowego charakteru rozliczeń pomiędzy podmiotami powiązanymi. Zasada ta została wypracowana na forum Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) i zamieszczona zarówno
  w Modelowej Konwencji OECD, jak również w Wytycznych OECD.

  Zgodnie z tą zasadą ceny transakcyjne stosowane w transakcjach z podmiotami powiązanymi powinny odpowiadać cenom rynkowym, które ustaliłyby między sobą podmioty niepowiązane.

  W przypadku stwierdzenia przez organ podatkowy, że warunki rozliczeń, a co za tym idzie ceny transferowe pomiędzy podmiotami powiązanymi odbiegają od cen, jakie ustaliłyby podmioty niepowiązane i w rezultacie doszło do zaniżenia dochodu do opodatkowania (lub do zawyżenia straty), organy podatkowe mają prawo do określenia dochodu (straty) w takiej wysokości, jaka byłaby rezultatem zastosowania cen rynkowych.

  Jakie Podmioty są powiązane na gruncie Ustawy o CIT oraz Ustawy o PIT?

  Ustalenie powiazań pomiędzy podmiotami jest warunkiem koniecznym w celu określenia obowiązków dokumentacyjnych w zakresie cen transferowych. Należy podkreślić, że definicja podmiotów powiązanych wynikająca z ustaw podatkowych istotnie różni się od definicji wynikającej z ustawy o rachunkowości. Za podmioty powiązane na gruncie ustaw podatkowych uważa się:

  · Podmioty, z których jeden podmiot wywiera znaczący wpływ na co najmniej jeden inny podmiot,

  · Podmioty, na które wywiera znaczący wpływ ten sam inny podmiot lub małżonek, krewny lub powinowaty do drugiego stopnia osoby fizycznej wywierającej znaczący wpływ na co najmniej jeden podmiot,

  · Spółki osobowe i określone kategorie ich wspólników,

  · Podatnika i jego zagraniczny zakład, a w przypadku podatkowej grupy kapitałowej – spółkę kapitałową wchodzącą w jej skład i jej zagraniczny zakład.

  Wywieranie znaczącego wpływu oznacza:

  · posiadanie bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 25%: udziałów w kapitale, praw głosu w organach kontrolnych, stanowiących lub zarządzających, udziałów lub praw do udziału w zyskach, stratach, lub majątku itd.

  · faktyczną zdolność osoby fizycznej do wpływania na podejmowanie kluczowych decyzji gospodarczych przez osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej,

  · pozostawanie w związku małżeńskim albo występowanie pokrewieństwa lub powinowactwa do drugiego stopnia.

  Jakie są najważniejsze obowiązki podatników wynikające z regulacji cen transferowych w Polsce?

  Zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami dotyczącymi cen transferowych, podatnik jest zobowiązany do przygotowania m.in:

  • dokumentacji lokalnej (Local File),

  Dokumentacja lokalna obejmuje wszystkie szczegóły transakcji lub innych zdarzeń ujętych w księgach rachunkowych podatnika, które podlegają obowiązkowi sporządzenia dokumentacji cen transferowych.

  Lokalną dokumentację cen transferowych sporządza się dla transakcji kontrolowanej o charakterze jednorodnym, której wartość netto przekracza w roku obrotowym następujące progi dokumentacyjne:

  · 10 000 000 zł – w przypadku transakcji towarowych;

  · 10 000 000 zł – w przypadku transakcji finansowych;

  · 2 000 000 zł – w przypadku transakcji usługowych i pozostałych;

  · 2 500 000 zł – w przypadku transakcji finansowej, gdy jedną ze stron jest podmiot z siedzibą w raju podatkowym;

  · 500 000 zł – w przypadku innej transakcji, gdy jedną ze stron jest podmiot z siedzibą w raju podatkowym.

  • deklaracji podatkowych w zakresie cen transferowych (formularz TPR-C, TPR-P),

  Informacja o cenach transferowych (formularz TPR-C oraz TPR-P) to zbiór informacji o transakcjach zawieranych pomiędzy podmiotami powiązanymi (zarówno dokumentowanych, jak i zwolnionych) oraz zawieranych przez podatników z podmiotami mającymi miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową.

  • dokumentacji grupowej (Master File),

  Do przygotowania dokumentacji Master File zobowiązane są podmioty powiązane sporządzające lokalną dokumentację cen transferowych, dla których spełnione zostały następujące warunki:

  · należą do grupy kapitałowej sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe,

  · ich sprawozdanie finansowe jest konsolidowane metodą pełną lub proporcjonalną,

  · skonsolidowane przychody grupy w roku poprzedzającym rok, za który sporządzana jest dokumentacja Master File, przekroczyły wartość 200 000 000 zł lub równowartość tej kwoty.

  Jakie są terminy wykonania obowiązków z zakresu cen transferowych?

  Poniżej prezentujemy terminy wykonania poszczególnych obowiązków z zakresu cen transferowych:

  Rodzaj obowiązku: Dokumentacja lokalna  Terminy: 10 miesięcy po zakończeniu roku podatkowego.

  Rodzaj obowiązku: Formularz TPR-C / TPR-P Terminy: 11 miesięcy po zakończeniu roku podatkowego.

  Rodzaj obowiązku: Dokumentacja grupowa Terminy: 12 miesięcy po zakończeniu roku podatkowego.

  2024-07-23
  Korekty Cen Transferowych według Dyrektywy UE
  2024-07-10
  Czym jest benefit test i jakie ma zastosowanie?
  2024-06-20
  Metody weryfikacji cen transferowych według Dyrektywy w sprawie cen transferowych
  Zobacz wszystkie

  Zarządzamy
  przez rozwiązania
  nie tylko sezonowo

  Zapraszamy do współpracy!

  Aneta Nędzyńska-Moczyróg

  Doradca Podatkowy, Doradca ds. Cen Transferowych

  +48 601 592 863

   * Pola oznaczone gwiazdką muszą być wypełnione.

   Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PKF Tax&Legal Chamera Orczykowski Sp. k. z siedzibą przy ul. Orzyckiej 6/1B, 02-695 Warszawa. Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu obsługi zapytania ofertowego stanowiącego przedmiot uzupełnionego formularza. Przesłanie formularza zawierającego numer telefonu lub adres e-mail stanowi zgodę na przetwarzanie Pani / Pana danych osobowych, wyrażoną poprzez jednoznaczną czynność potwierdzającą. Zgodę można wycofać w dowolnym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym o przysługujących Pani / Panu prawach oraz o danych kontaktowych Administratorów, znajduje się w naszej Polityce Prywatności.